Geschiedenis

In 1975 kwam een groep enthousiaste liefhebbers van de volkskunst op het idee op om in Leuven een internationaal folklorefestival te organiseren.
Zij kregen daarbij o.m. steun van Volkscultuur Vlaams-Brabant, de Cultuurraad van Leuven, de Leuvense Gidsenbond, VVV Leuven en zeker niet te vergeten, het Stadsbestuur van Leuven dat deze feesten ook nu nog steeds beschouwt als de opener van het nieuwe, toeristische seizoen.


Dankzij het succes van het eerste jaar, vonden de organisatoren het interessant om van de de paasfeesten een jaarlijks evenement te maken. Dit betekende de geboorte van
 een nieuwe vzw die tot op de dag van vandaag nog steeds instaat voor de organisatie van het festival dat plaatsvindt tijdens het paasweekend.


Door de jaren heen zijn er verschillende formules uitgeprobeerd en wijzigingen aangebracht om het festival aantrekkelijker te maken.
 Eén van de grootste wijzigingen, en een grote stap naar meer naambekendheid, werd gedaan in 1982. Sindsdien vonden alle activiteiten plaats in een grote, verwarmde feesttent op het Ladeuzeplein. Het Ladeuzeplein, echter, werd in 1990 heraangelegd waardoor het festival er niet meer kon plaatsvinden. In 1991 werd besloten om uit te wijken naar de polyvalente feestzaal "de Rijschool" in de Rijschoolstraat. Ook nu nog wordt het merendeel van de activiteiten in deze zaal georganiseerd.
 Dankzij deze veranderingen en de medewerking van lokale media zoals ROB-TV, Rondom en de streekbijlages van verschillende kranten groeide de bekendheid van dit festival snel tot buiten de Leuvense grenzen.
 Het Festival is ondertussen in heel Vlaanderen bekend geraakt.

Voor het festival proberen de organisatoren ook telkens om vier of meer buitenlandse groepen uit te nodigen. Vaak zijn dit groepen die uit alle uithoeken van Europa komen, maar af en toe zijn er ook groepen aanwezig uit andere continenten. Zij zorgen naast de Leuvens groepen ‘t Havermeuleke, Reuzegom en Rozemarijntje voor cultuur, plezier en spektakel.
 Zowat alle Europese landen en regio's zijn al in Leuven te gast geweest.

Veel van deze Europese groepen hebben op hun beurt ook één van de Leuvense volkskunstgroepen uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijkheden in hun stad of streek. Zo ontstaat een Europees circuit van wederzijdse uitwisseling.


Belangrijk om weten is toch wel dat de Leuvense Paasfeesten sinds 2000 erkend is als volkskunstfestival door CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels), een internationale organisatie die deel uitmaakt van UNESCO. Naast promotiedoeleinden is dit voor het festival in de eerste plaats een grote morele steun. Als festivalorganisator zijn we daar uiteraard zeer trots op.


De steeds groter wordende organisatie, de blijvende grote interesse van het stadsbestuur en de nieuwe impulsen van het Handelaarsverbond zorgden er door de jaren heen voor dat een nieuwe, diepgaande, meer professionele structuur uitgebouwd moest worden.
 Dergelijke evenementen die jaarlijks herhaald worden, zorgen voor meer kleur, bekendheid en uitstraling in Leuven, terwijl ze ook de Leuvense bevolking en de (lokale) bedrijven hierbij betrekken.


Na de veertigste editie van de Paasfeesten werd er besloten om een nieuwe weg in te slaan. Sindsdien wordt er naarstig gewerkt om het festival een modernere uitstraling te geven, zodat ook de jeugd zich meer aangesproken voelt om eens een kijkje te komen nemen en misschien ook zelf wat te dansen. Een nieuw logo, een pakkende slogan, een festival dat spreekt tot de verbeelding dat wat de Paasfeesten nu is.